SP AMS Wolibórz

Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu jest szkołą niepubliczną, na prawach szkoły publicznej, prowadzoną przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, objętą nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Placówka rozpoczęła swoją działalność  w 2015 r.

SP AMS Wolibórz

 

Dyrektor: mgr Urszula Piasecka

Adres: Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu

57-431 Wolibórz 55

Telefon: 74 813 99 46



Facebook: https://www.facebook.com/amswoliborz