Laboratoria Przyszłości

Program Laboratoria Przyszłości, w ramach którego ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości uczniów.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” jako organ prowadzący czterech szkół podstawowych otrzymaliśmy wsparcie w wys. 180 000 tys. zł:

  • SP AMS w Krakowie - 30 000 tys. zł;
  • SP AMS w Woliborzu - 30 000 tys. zł;
  • SP AMS we Wrocławiu - 60 000 tys. zł;
  • SP im. św. Wojciecha we Włodowicach - 60 000 tys. zł.

Laboratoria Przyszłości